Skip to main content

Featured Post

Yield Farming ทำงานยังไง มีแหล่งทำฟาร์มที่ไหนบ้าง? by น้อง Turtle

Yield Farming ทำงานยังไง มีแหล่งทำฟาร์มที่ไหนบ้าง? by น้อง Turtle ============================ เปิดบัญชีเทรด Crypto  ของไทย   Bitkup :  https://www.bitkub.com/signup?ref=201445 ของต่างชาติ  FTX :  https://ftx.com/#a=7445223

Strategy Process เครื่องมือสร้างกลยุทธ์ด้วยตัวเองให้อยู่รอดในยุค Disruption The Secret Sauceผู้นำต้องทำอย่างไรถึงสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ดีให้ตนเองและองค์กร

ในยุคที่ทุกคนต่างรู้ดีว่า กลยุทธ์คือหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า แต่เมื่อถึงเวลาลงมือทำจริง ผู้นำจำนวนไม่น้อยกลับคิดไม่ออก ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นไปทางไหน จนท้ายที่สุดก็ต้องจ้าง Outsource เข้ามาช่วย ซึ่งแน่นอนว่าข้อดีคือพวกเขามีความเชี่ยวชาญ แต่หากมองอีกด้าน กว่าจะออกแบบกลยุทธ์ได้สำเร็จ ก็อาจชักช้าไม่ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คิด

เคน-นครินทร์ คุยกับ ดร.ธนัย ชนินสาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Strategy Process ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในรายการ The Secret Sauce


Comments