บอย วิสูตร Podcast EP8 : ความคิด x สติบอย วิสูตร Podcast EP8 : ความคิด x สติ


EP8 ผมพูดถึงเรื่องของ "5 ธรรมชาติของความคิด" ที่มักจะนำมาซึ่งปัญหาให้กับเราอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกอย่างเร็วไปหมด จนเราเกิดความรู้สึก FOMO หรือ Fear of Missing Out คือกลัวพลาด กลัวตกเทรนด์ กลัวไม่ทันคนอื่น กลัวเขาว่าช้าไม่ทันกิน พูดง่าย ๆ ว่ากลัวโง่ ยิ่งบวกกับความคิดประเภทตีความ ตัดสิน ด่วนสรุป มีข้อมูลน้อย และไวต่อเรื่องลบ ๆ ผลก็คือ ความคิดแบบนี้นำมาซึ่งความลำบากทั้งกับตัวเราและคนอื่น ถ้า "ความคิด" คือสิ่งที่ทำให้เราก้าวหน้า "สติ" ก็คือเครื่องควบคุมพาหนะที่ชื่อความคิดให้ "ช้าแต่ชัวร์" นั่นเอง

Comments