Skip to main content

Featured Post

Yield Farming ทำงานยังไง มีแหล่งทำฟาร์มที่ไหนบ้าง? by น้อง Turtle

Yield Farming ทำงานยังไง มีแหล่งทำฟาร์มที่ไหนบ้าง? by น้อง Turtle ============================ เปิดบัญชีเทรด Crypto  ของไทย   Bitkup :  https://www.bitkub.com/signup?ref=201445 ของต่างชาติ  FTX :  https://ftx.com/#a=7445223

บอย วิสูตร Podcast EP4 : วางแผนชีวิต x วางแผนการเงินบอย วิสูตร Podcast EP4 : วางแผนชีวิต x วางแผนการเงิน


EP4 ผมชวนคุยเรื่องของ "ชีวิตและการเงิน" ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ หากเราจะวางแผนชีวิต ก็จำเป็นต้องวางแผนการเงิน หลายปีที่ผ่านมา ผมใช้หลักการ "หาเงินเก่ง เก็บเงินอยู่ รู้ช่องลงทุน" มาใช้กับตัวเอง แล้วพบว่าเป็นวิธีการสากลที่เรียบง่าย ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังครับว่า ทำอย่างไรเราจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง เราจะเก็บเงินอยู่ได้อย่างไร และเรื่องของการลงทุนในเบื้องต้นนั้น โจทย์สำคัญที่เราต้องถามตัวเองคือคำถามอะไร?

Comments