แหล่งความรู้: การเขียน CONTENT MARKETING เรื่องง่ายๆแต่ทำได้ยากสำหรับธุรกิจออนไลน์การเขียน CONTENT MARKETING เรื่องง่ายๆแต่ทำได้ยากสำหรับธุรกิจออนไลน์

หลายคนแค่คิดว่า มี Facebook หรือ Blog แล้ว โพสอะไรไปก็ได้ เดี๋ยวก็มีคนมาดู มาตามเอง แต่ความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่เลย Content ที่แย่เราก็ไม่อยากอ่านจริงมั้ย แล้วทำไมเราถึงไม่เขียนเรื่องดีๆให้ผู้อ่านล่ะ

หากเราทำ Online Marketing ส่วนของ Content คือส่วนที่จะทำให้เกิดการซื้อขายได้เลยนะ เรียนรู้จากคลิปนี้ แล้วลงมือสร้าง Content ดีๆกันเถอะ


รู้จักผู้สอนกันหน่อย:
สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ คือ... - ผู้ก่อตั้ง Vcommerce
- เจ้าของหนังสือ Bestseller "ขายของ ONLINE ด้วยมือถือเครื่องเดียว" และ "52 เทคนิคขายดีบน Facebook"
- ที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs มากกว่า 400 ราย
- สอน E-commerce ให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 4,000 รายเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี
- ปริญญาตรี สถาบันบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


เข้าสู่ห้องเรียนกัน:

Comments