Skip to main content

Featured Post

Yield Farming ทำงานยังไง มีแหล่งทำฟาร์มที่ไหนบ้าง? by น้อง Turtle

Yield Farming ทำงานยังไง มีแหล่งทำฟาร์มที่ไหนบ้าง? by น้อง Turtle ============================ เปิดบัญชีเทรด Crypto  ของไทย   Bitkup :  https://www.bitkub.com/signup?ref=201445 ของต่างชาติ  FTX :  https://ftx.com/#a=7445223

The Money Case EP.30 5 บทเรียนเปลี่ยนชีวิต จากติดลบเป็นมั่งคั่ง จากแค่อยากมีตังค์เป็นรู้จักตัวเอง5 บทเรียนสำคัญเรื่องเงิน จากชีวิตและประสบการณ์จริงของมันนี่โค้ช ที่จะช่วยเปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง ให้ไอเดีย เพื่อให้คุณอยู่กับเงินได้อย่างมีความสุข

Time index
01:26 ทรัพยากรทั้งโลกเป็นของเรา
08:33 กติกาพิเศษมีไว้สำหรับคนพิเศษ
16:08 ยิ่งแชร์ยิ่งมั่งคั่ง
18:07 อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงคือสิทธิในการเลือก
21:23 ความรู้ด้านการเงินสูงสุด คือการรู้จักและเข้าใจตัวเราเอง

Comments